«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στην αλυσίδα αξίας ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής» MIS 5035171
Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 19/04/2023 00:00:01 έως 23/05/2023 23:59:59

ΕΠΙΛΟΓΗ

* Προσοχή απαραίτητη η υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με την πρόσκληση

Responsive image