«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στην αλυσίδα αξίας ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής» MIS 5035171

ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Υποχρεωτικό πεδίο.
Υποχρεωτικό πεδίο.
Responsive image